Author = Haghighi, Masoud
1. Study of Effects Aloe Vera Extract Supplemented Feed on Hematological and Immunological Indices of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)

Volume 2, Issue 6, Spring 2014, Page 2143-2154

Masoud Haghighi; Mostafa Sharif Rohani; Maysam Samadi; Maysam Tavoli; Maryam Eslami; Rahmat Yusefi